جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

همایش ها

همایش‌های بین‌المللی

  • Ahmad Naderi, Zeinab Abdollahi, Robert-jan Simons, and Albert Pilot. “Increased Motivation in Language Learners through Social Networks.” ICT for Language Learning, Firenze.
  • Elham Akbari, Ahmad Naderi, Robert-jan Simons, and Albert Pilot. “Accepting Social Networks in Learning and Teaching.” 11th International Conference on e- Learning, Kuala Lumpur.
  • احمد نادری. “نظریه ریملند شیعی و نقش ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه.” چند فرهنگ گرایی و جامعه جهانی،تهران
  • احمد نادری. “انقلاب اسلامی و الگوی دولت سازی در عصر جهانی شدن.” هویت اسلامی و جهانی شدن، تهران.

همایش‌های داخلی

  • احمد نادری. “ریملند شیعی و نقش ایران به عنوان نماینده تمدن اسلامی در نبرد تمدن ها.” همایش ژئوپلیتیک شیعه، تهران.
  • احمد نادری. “مواجهه تمدنی ایران و آمریکا.” آمریکا شناسی از منظر فلسفه و جامعه شناسی، تهران.
  • احمد نادری. “آسیب شناسی سیاستگذاری علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی.” فرهنگ و تکنولوژی، تهران.
  • رضا عابدی گناباد و احمد نادری. “چرایی عدم شکل گیری انقلاب و جنبش های اجتماعی فراگیر در کشورهای عربی خلیج فارس.” یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس، کیش.
  • احمد نادری و محمد دارکش. “بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران).” همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت، تهران.
  • احمد نادری. “مطالعه تاب آوری زنان زلزله زده روستای کوئیک سرپل ذهاب در زلزله آبانماه 1396.” نخستین همایش تاب آوری اجتماعی زنان در حوادث و بلایا،.