جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

اخبار

احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی از مناظره اول دور دوم رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری،
بیانیه احمد نادری خطاب به مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس: بسم االه الرحمن الرحیم یک‌صدوهجده سال می‌گذرد از روزی که مردم