جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

نشریه

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو وعدهٔ دیدار در بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران: مصلی تهران، شبستان اصلی، غرفهٔ
نشانگان‌ قاب، زبانی گویاتر از کلمات داستان جلد این شماره دارد. سرهایی بی‌صورت که گویی نمادی از مردمان جامعۀ خودشان هستند. داستان این شمارۀ