جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

پروژه های تقنینی

جزییات تاریخ اعلام وصول : 1401/01/23    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر شماره ثبت : 759 اعاده شده در صحن 25.02.1401 دوفوریتی گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی
جزییات تاریخ اعلام وصول : 1399/04/31    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر شماره ثبت : 69    ترتیب چاپ : 70 کمیسیون اصلی : آموزش و تحقیقات فرعی : اجتماعی دفتر اصلی
جزییات تاریخ اعلام وصول : 1399/04/03    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر شماره ثبت : 57    شماره اجلاسیه : 9    ترتیب چاپ : 58 کمیسیون اصلی : اجتماعی فرعی : آموزش و تحقیقات ، اقتصادی ، امنیت