جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

کتاب ها

کتاب‌های تالیفی

 • Ahmad Naderi. “Schiitische Geopolitik Zur Politik Irans im Nahen und Mittleren Osten.”: Welt Trends, 2012.
 • Ahmad Naderi. “Shia Geopolitics and Political Islam in the Middle East.” Berlin: WeltTrends, 2015.
 • احمد نادری. “گفتمان جنبش شیعی عراق بررسی انسان شناختی.” تهران: نزدیک، 1386.
 • احمد نادری و مینو سلیمی. “درآمدی بر انسان شناسی فاجعه.” تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1400.
 • احمد نادری. فصلی از کتاب “جامعه شناسی راهپیمایی 22 بهمن.” تهران: سوره مهر، 1395.
 • احمد نادری. فصلی از کتاب “جستارهایی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی و بحران های زیست محیطی.” تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 1398.
 • احمد نادری. فصلی از کتاب “عقل سرخ: یادنامه علوم اجتماعی ایران برای حاج قاسم سلیمانی و جهان پس از شهادتش.” : دانشگاه امام صادق (ع)، 1399.
 • احمد نادری. فصلی از کتاب “یک امام، یک امت: هویت، مدنیت و روابط میان فرهنگی در پرتو زیارت اربعین.” : دانشگاه امام صادق (ع)، 1399.

کتاب‌های ترجمه شده

 • احمد نادری و علیرضا طاقتی. “انقلاب اسلامی ایران (از انقلاب تا حکومت).” قم: نشر معارف، 1393.
 • احمد نادری و الهام اکبری. “استعمارزدایی از روش (تحقیق علمی و مردمان بومی).” تهران: ترجمان علوم انسانی، 1394.
 • احمد نادری. “علوم اجتماعی نیندیشیدنی (محدودیت های پارادایم های قرن نوزدهمی).” تهران: ترجمان علوم انسانی، 1395.
 • احمد نادری و سینا درویش. “آلمان رو به فرسایش. چگونه ما به دست خودمان سرزمینمان را نابود می کنیم؟.” تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1397.
 • احمد نادری و محسن منجی. “نکبت. فلسطین، 1948 و دعاوی حافظه.” تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1397.
 • احمد نادری. “علوم اجتماعی نیندیشیدنی (محدودیت های پارادایم های قرن نوزدهمی).” تهران: ترجمان علوم انسانی، 1397.