توافق امروز یعنی دست برتر تمدنهای ضدغرب

شروع مجدد روابط ایران و‌عربستان با وساطت چین، نشان از طلیعه نظم جدید جهانی است. از سال ۲۰۱۱ بارها گفته ام که آنچه در غرب آسیا و اروپا می گذرد، نشان از جنگ تمدن هاست. سه تمدن اسلامی(با محوریت ایران)، کنفوسیوس و‌ ارتدکس در نبرد با تمدن غربند.توافق امروز یعنی دست برتر تمدنهای ضدغرب

مسیر ابریشم

خیلی دور؛ خیلی نزدیک! مسیر ابریشم نقطه تلاقی دو تمدن بزرگ اسلام و کنفسیوس است. توافق‌نامه بلندمدت ایران و چین و اینک امضای ۲۰ سند همکاری، نشانه‌ای روشن است از گذارِ دوباره جهان به نظم چندقطبی. تمدن امپریالیستی غرب نیز دیر یا زود در برابر این قطب‌بندی جدید سر فرود خواهد آورد.

رویکرد به شرق استراتژی درست و کارآمد است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: استراتژی رویکرد به شرق استراتژی درست و کارآمدی است چرا که در دوره جدید شاهد چرخشی هستیم که قدرت از سوی کشورهای غربی در حال جابجایی به کشورهای شرقی است. احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با گسترش روابط ایران با […]