وزارت صمت باید پاسخگو باشد

فارغ از مشکلات کلان صنعت خودروسازی کشور، عدم مدیریت صحیح وظایف حداقلی مانند فرآیند ساده ثبت‌نام متقاضیان، چیزی جز ادامه فرایند تولید نارضایتی عمومی نیست. وزارت صمت باید پاسخگوی نابسامانی ایجاد شده باشد.