جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

اندیشه آینده

🗞️ شمارۀ پنجم نشریۀ «اندیشۀ آینده» با موضوع بررسی پدیدۀ «ناامنی عمومی» منتشر شد.🧷 این شمارۀ نشریه را گفت‌وگوهایی «نظری» و «چاره‌جویانه» پیرامون امنیت و احساس ناامنی و چند روایت مردم‌نگارانه دربارۀ فروش کودک، اراذل و نزاع‌های خیابانی، خرید اسلحه، هراس‌های زنانه و… سامان داده است.