جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

تصدی گری افراطی دولت در عرصه های اقتصادی کاهش پیدا کند

تقویت نظام حکمرانی مسیر تحول را تسهیل می کند/ تصدی گری افراطی دولت در عرصه های اقتصادی کاهش پیدا کند تقویت نظام حکمرانی مسیر تحول را تسهیل می کند و مادامی که نظام حکمرانی بسترهای تحول خواهی جامعه را آن گونه که شایسته است فراهم نکند، چالشها و مسائل بروز پیدا می کنند. رهبری معظم […]