به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم آری

اگر انقلاب اسلامی۵۷ را علت موجده‌ی نظامِ جمهوری اسلامی بدانیم، ابتنائش بر مردم‌سالاری و آراء مردم، علت مبقیّه‌ی آن است؛و ۱۲ فروردین۵۸ آغاز مردم‌سالاری در ایران استاین‌روز بر مردم ایران مبارک و فرخنده باد. به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم آریبه هر چه غیر جمهوری اسلامی ایران، نه

عفو محکومان حوادث اخیر

تصمیم امروز رهبر معظم انقلاب در عفو محکومان حوادث اخیر نشان از عقلانیت دولتی تشیع و همچنین اقتدار نظام اسلامی دارد. ان شاءالله کسانی که در داخل تحریک به ایجاد آشوب کرده اند نیز متنبه شده و سعی نکنند در آینده آزموده را دوباره بیازمایند. البته باید نهاد اعتراض را نیز شکل داد.