جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

منابع طبیعی،محیط‌زیست و مسئولیت اجتماعی

امروز در همایش “منابع طبیعی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی” در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران شرکت کرده و پس از آن سه نهال غرس کردیم. وضعیت فعلی منابع طبیعی را بیشتر با مفهوم ‎جامعه خطر “اولریش بک” فهم می کنم. امید است بشر مدرن به آشتی با طبیعت و هماهنگی با آن روی آورد.