جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

قضات زن در قوه قضائیه

تاکید ریاست محترم عدلیه به استفاده بیشتر از قضات زن در قوه قضائیه، نشان دهنده نگاه باز و همه جانبه جناب آقای اژه‌ای به مسائل زنان و بالاخص زنان حقوقدان در جامعه است. تقویت این نگاه و روش در قوه قضاییه قابل تقدیر و حمایت است.