منزلت اجتماعی متغیر مهمی در آموزش و پرورش است

عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:اگر منزلت اجتماعی معلم را یک متغیر ‏مستقل در نظر بگیریم،چند متغیر وابسته دارد.نظام جبران خدمات و ‏تأمین رفاه یکی از آنهاست که رتبه‌بندی هم بخشی از آن است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس در‬ برنامه‌ای تلویزونی‬ گفت: آقای رئیس‌جمهور از دو، سه […]