آیین اختتامیه

آیین اختتامیه اولین جشنواره علمی شهید چمران. سخنران:احمد نادری زمان:پنجشنبه 4 اسفندماه 1401 ساعت:13/30 تا15/30 مکان:سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان