پاسداشت حماسه نهم دی

پاسداشت حماسه نهم دی و تبیین بصیرت فاطمیشهرستان آمل چهارشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ / ساعت ۱۵:۳۰ صبح مکان: خیابان طالب آملی، دریای ۱۳، دانشکده علوم قرآنی