روز ملی تمدن کهن داراب

در روز داراب به دعوت برادرم محمدجواد عسکری، میهمان مردم خونگرم داراب بودم و در مورد اهمیت توجه به مولفه های تاریخی هویت محلی گفتم. ۵فروردین روز دارابگرد به ثبت ملی رسید تا منبعد علاقمندان به این حوزه تمدنی کهن، هر سال گردهم آیند. چو دیوار شهر اندر آورد گرد ورا نام کردند دارابگرد