جناب لادمار آگیار یکی از بهترین دیپلمات های خارجی است که دیده‌ام.

جناب لادمار آگیار یکی از بهترین دیپلماتهای خارجی است که دیده ام. هم حافظ منافع ملی کشورش بود و هم منافع ایران را لحاظ می کرد. در روزهای سخت تحریم ها که دولت راستگرای حامی ترامپ در برزیل بر سر کار بود، نگذاشت روابط دوجانبه تیره و تار شود. برای او در دولت لولا آرزوی […]