جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

پیوند دین و مدرنیته

دوگانه‌ی دین/ مدرنیته اساسی‌ترین دشواره‌ی ایران در قرن‌های اخیر بوده و انقلاب اسلامی ۵۷ انتخاب تاریخی ایرانیان برای پیوند دین و مدرنیته یا سنت و مدرنیته بوده است.جمهوری اسلامی نیز به‌مثابه آمیزه‌ای از جمهوریت و اسلامیت در واقع جلوه‌ای از پیوند و درهم‌تنیدگی دین و مدرنیته است. اینک قاطبه‌ی ایرانیان در حالی چهل و چهارمین […]