سمبل تعقل دولتی تشیع

دکتر احمد نادری رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انسان برخاسته از تحولات مرتبط با انقلاب اسلامی، انسانی دیگرگونه است. انسانی که با قدرت باورهایش توانسته است در طول چهار دهه آنچنان نقش شگرفی در معادلات بین‌المللی ایفا کند که اکنون یکی از پایه‌های سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. چگونگی تربیت این انسان و […]