اطلاع رسانی بهنگام و صحیح ضعف جدی وزارت بهداشت

موضوع مشکوک مسمومیت دانش آموزان با سرعتی مشکوک تر در حال تبدیل شدن به یک ابر پروژه عملیات روانی با محوریت پیاده نظام مجازی دشمن است. گیرا شدن تکنیک اهریمن سازی وتولید تنفر جریان برانداز دراین ابرپروژه، بیش ازهمه محصول ضعف جدی پیگیری و اطلاع رسانی بهنگام و صحیح وزارت بهداشت است.

میزبانی از دانش‌آموزان آموزشگاه نیکان در خانه ملت

چندی پیش با یکی از دانشجویان دکتری خودم‌ در دانشگاه تهران، مشغول صحبت در مورد دوران دانش‌آموزی و مدرسه بودیم، از خاطرات و تجربه شخصی‌اش می‌گفت؛ از اینکه در قالب شورای دانش‌آموزی توانسته بود سخنرانی‌های خوبی انجام دهد و حس اعتماد به‌نفس بهتری داشته باشد که از او فرد دیگری بسازد. فردی که با تلاش […]