جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم آری

اگر انقلاب اسلامی۵۷ را علت موجده‌ی نظامِ جمهوری اسلامی بدانیم، ابتنائش بر مردم‌سالاری و آراء مردم، علت مبقیّه‌ی آن است؛و ۱۲ فروردین۵۸ آغاز مردم‌سالاری در ایران استاین‌روز بر مردم ایران مبارک و فرخنده باد. به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم آریبه هر چه غیر جمهوری اسلامی ایران، نه

پیوند دین و مدرنیته

دوگانه‌ی دین/ مدرنیته اساسی‌ترین دشواره‌ی ایران در قرن‌های اخیر بوده و انقلاب اسلامی ۵۷ انتخاب تاریخی ایرانیان برای پیوند دین و مدرنیته یا سنت و مدرنیته بوده است.جمهوری اسلامی نیز به‌مثابه آمیزه‌ای از جمهوریت و اسلامیت در واقع جلوه‌ای از پیوند و درهم‌تنیدگی دین و مدرنیته است. اینک قاطبه‌ی ایرانیان در حالی چهل و چهارمین […]

حضور در جمع مردم شریف پردیس

در جمع مردم شریف پردیس ‏در سالروز حماسه نه دی، دیشب درجمع مردم عزیز پردیس، درمورد کالبد شکافی جریان نئولیبرال در دهه اخیر ‌و شورش علیه جمهوریت و اسلامیت نظام صحبت کردم. بخش‌دوم‌صحبت‌ها‌یم‌ پیرامون ابعاد شخصیتی ونقش تاریخ ساز ‎حاج قاسم و اسطوره گی این مرد بزرگ بود. از خداوند می خواهم مرا با او‌ محشور […]