جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

چینی ها گنده تر از دهانشان حرف نزنند

#رویا_فروشی به کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس، از امریکا و غرب به چین و شرق رسیده!این ضرب‌المثل فارسی که کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی؛ مصداق بارز امید کشورهای حاشیه ‎#خلیج_فارس به چین است که سال‌ها درگیر تایوان مانده! چینی ها گنده تر از دهانشان حرف نزنند. ‎#جانم_فدای_ایران