«چرتکه‌اندازی» زود هنگام بر بودجه/ دیوان محاسبات در مسیر تحول

«چرتکه‌اندازی» زود هنگام بر بودجه/ دیوان محاسبات در مسیر تحول

دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را برخلاف سالهای گذشته که با تأخیر همراه بوده را شش ماه پیش از موعد قانونی به مجلس ارائه کرد و این اقدام مورد قدردانی چهره‌های مختلف قرار گرفت. خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست – زینب رجایی: گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شش ماه قبل از موعد قانونی در پایان تیرماه آماده […]