جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

مدیریت تعارض منافع

جزییات تاریخ اعلام وصول : 1399/04/03    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر شماره ثبت : 57    شماره اجلاسیه : 9    ترتیب چاپ : 58 کمیسیون اصلی : اجتماعی فرعی : آموزش و تحقیقات ، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی ، امور داخلی کشور و شوراها ، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، فرهنگی ، قضایی و حقوقی ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی دفتر اصلی : مطالعات حقوقی ، مطالعات مدیریت فرعی : مطالعات اقتصادی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی ، مطالعات بخش عمومی اعلام […]