جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

اندیشۀ آینده | شماره چهارم

مرحوم منزوی، غزل درخشانی دارد که آینۀ تمام قدی است مقابل سازۀ ناموزون انسان مدرن؛ پر از ذکر تضادها، تنش‌ها و تناقض‌هایی که انسان مدرن را وجودتراشی کرده است. دقیقاً در انتهای غزل، هنگامی که به یک‌باره به ‌تنگ می‌آید؛ آخرین تیرِ ترکشِ معنایِ شکوه‌آلود را نیز بر چلۀ غزل می‌گذارد و شکایت می‌کند که: […]