روز پاسدار

نمود مفهوم آزادی و رهایی در پاسداری است.سربازان غیوری که امنیت و آرامش یک کشور در وجود آن‌ها نهفته است.پاسداران تفسیرگر راه امام حسین(ع) در کربلا هستند.روز پاسدار، این سروهای سرافرار وادی عشق و ایثار مبارک‌باد…