عفو محکومان حوادث اخیر

تصمیم امروز رهبر معظم انقلاب در عفو محکومان حوادث اخیر نشان از عقلانیت دولتی تشیع و همچنین اقتدار نظام اسلامی دارد. ان شاءالله کسانی که در داخل تحریک به ایجاد آشوب کرده اند نیز متنبه شده و سعی نکنند در آینده آزموده را دوباره بیازمایند. البته باید نهاد اعتراض را نیز شکل داد.