همیشه سرباز کشورم بوده‌ام

همیشه سرباز کشورم بوده ام.چه آنزمان که دراروپا دانشجو بودم وچه امروز که توسط همان اتحادیه اروپا بخاطر پیگیری«طرح اقدام متقابل علیه تروریستی اعلام کردن سپاه» تحریم شدم.برای دفاع از منافع ملی ذره ای تردید نخواهم کرد. غایت آنست که ما درسر کارتو رویممرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود