جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

مدارس را تعطیل نکنید

✍️‏آقایان تصمیم گیر اجرایی؛ تعطیلی مدارس راه حل درمان آلودگی هوا نیست. این نسل دانش آموزان بخاطر کرونا و توهم دولت قبل در غیرحضوری کردن آموزش مدارس (که الفبای آنرا هم بلد نبود) قبلا بی سواد بار آمده است؛ شما به بی سوادی این نسل دامن نزنید.مدارس باید آخرین جایی باشد که تعطیل میشود.

حل معضل آلودگی هوا فرمول پیچیده ای ندارد

اینکه تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی کشور استاندارد است،اینکه از ۲۵ میلیون خودرو شماره گذاری شده درکشور ۶.۵ میلیون فرسوده هستند،اینکه حدود ۹۰ درصد از ۱۲ میلیون موتور سیکلت کاربراتوری و غیر استاندارد است؛یعنی حل معضل آلودگی هوافرمول پیچیده ای ندارد بلکه عزم و اراده مدیران را میطلبد.