جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

گفتگو و یادداشت

احمد نادری دانشیار مردم‌شناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی جمعه‌شب با حضور در برنامه به افق فلسطین به تحلیل و بررسی