جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

گزارش به مردم

مردم شریف ایران مجلس شورای اسلامی تجلی‌گاه اراده مردم و خواست واقعی آ‌ن‌هاست. تنوع بسیار گسترده حاکم بر مجلس از گوشه گوشه ایران و