صهیونیسم، خوانشی استعماری از دین یهود

صهیونیسم، خوانشی استعماری از دین یهود است، و مبتنی بر مؤلفه «خود و دیگری» است که موجب شده تفکر اصلی آنها، برتری قوم یهود و ضرورت تبعیت دیگر انسان‌ها از آنها باشد گفت: براین‌اساس شاهد نوعی انسان‌زدایی از فلسطینی‌ها هستیم و این مسئله یک پروژه اصلی در تمام دولت‌های صهیونیستی بوده است. صهیونیست‌ها عقیده ندارند […]