جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

بازیگر نوظهور و فعال در فضای بین الملل

پیوستن ایران به بریکس، و قبل از آن پیمان شانگهای، نشان از شکست سیاست انزوای ایران در طول دهه اخیر، و همچنین نشان از بازیگری فعال این بازیگر نوظهور در فضای بین الملل است. جمهوری اسلامی بعنوان یک بازیگر تغییر نظم جهانی، در تعریف نظم جدید موثر است و این یعنی مقاومت به ثمر نشسته […]