جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

مفسدین هفت تپه در مجلس شورای اسلامی سابق هم ریشه های قوی داشتند.

«مافیای کنکور» خود را به «آموزش و پرورش» سوق می‌دهد

https://ahmadnaderi.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-7-1-14-6-25_6Hjk4p8zdhtWS4hL.mp4 فساد درکشور سیستماتیک نیست، اگر بود مجلس و قوه قضائیه نباید ورود می‌کرد. بحث حق‌آبه، از کار انداختن زمین و … دارد اتفاق می‌افتد، باید پیگیری شود، از مراجع امنیتی، نظارتی میخواهیم ورود کنند. از جناب آقای سلیمانی استاندار محترم خوزستان میخواهیم به این مسئله ورود کنند و مدیریت درست انجام شود، اگر این […]