جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

دانشگاه ایده آل در ایران

https://ahmadnaderi.org/wp-content/uploads/2022/08/1661662960630af6f0589a7.mp4 #قسمت_دوم | بخشی از سرفصل های موضوعی مطرح شده در نشست علمی تخصصی #محفل_دال نسبت تیپولوژی سوم(دانشگاه در ویرانه) با نهاد علم در ایران در ابتدای انقلاب و ایده آل ما تیپولوژی دانشگاه دارای موضوعیت فرهنگ بوده است و تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی در فلسفه دانشگاه مطرح بوده است و از دهه هفتاد […]

جامعه پذیری نظام تعلیم و تربیت از طریق گزینش سیستماتیک در تمام دنیا اعمال می شود.

احمد نادری

https://ahmadnaderi.org/wp-content/uploads/2022/08/1661662067630af373397b4.mp4 جامعه پذیری نظام تعلیم و تربیت از طریق گزینش سیستماتیک در تمام دنیا اعمال می شود قسمت_سوم | بخشی از سرفصل های موضوعی مطرح شده در نشست علمی تخصصی #محفل_دال علم و قدرت پا به پای هم پیش آمدند، در واقع این دو به نوعی از دیالکتیک رسیده اند که هر دو باهم جلو […]