جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

مسئله تعلیم و تربیت و فرهنگ، مسئله مهم و اول کشور است

احمد نادری

https://ahmadnaderi.org/wp-content/uploads/2022/08/1661669441630b1041d4ab9.mp4 دکتر احمد نادری در برنامه به وقت ایران شبکه آموزش مسئله تعلیم و تربیت و فرهنگ، مسئله مهم و اول کشور است دولت آموزش و پرورش را هزینه را میداند و نگاه مادی به آن دارد و بعد انسان سازی را نادیده می‌گیرند متاسفانه ما در ایران گرفتار سیاست های نئولیبرال ایرانی هستیم که […]