نهاد علم و دانشگاه باید به صورت کارکردی و کاربردی در خدمت مردم و جامعه باشند

عضو کمیسیون ‌آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه نبود ارتباط دانشگاه با جامعه جدی است بنابراین باید بتوانیم در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و دانشگاهی نقطه اتصال برقرار کنیم و نهاد علم و دانشگاه به صورت کارکردی و کاربردی در خدمت مردم و جامعه قرار بگیرد. احمد نادری عضو کمیسیون ‌آموزش و تحقیقات مجلس شورای […]