خبرگزاری خانه ملت: تعطیلی‌های مکرر مدارس بازی کردن با آینده یک نسل است/ تغییر شاخص‌ها برای تعطیلی مدارس باید مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد

احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملتبا انتقاد از تعطیلی‌های مکرر مدارس و دانشگاه‌ها، اظهار کرد: این تعطیلی‌‎های مکرر به ویژه در حوزه آموزش و پرورش، بازی کردن با آینده یک نسل است، قطعا  تعطیل نبودن مدارس به آلایندگی هوا دامن می‌زند اما همه آلایندگی فقط مربوط به مدارس نیست بلکه باید جوانب دیگر را هم […]

مدارس را تعطیل نکنید

✍️‏آقایان تصمیم گیر اجرایی؛ تعطیلی مدارس راه حل درمان آلودگی هوا نیست. این نسل دانش آموزان بخاطر کرونا و توهم دولت قبل در غیرحضوری کردن آموزش مدارس (که الفبای آنرا هم بلد نبود) قبلا بی سواد بار آمده است؛ شما به بی سوادی این نسل دامن نزنید.مدارس باید آخرین جایی باشد که تعطیل میشود.